Cyfarfod Fforwm Myfyrwyr Cangen De Cymru

Event Date November 21, 2017 3 p.m. – 4 p.m.

Location – C27

Dewch i gael sgwrs am y cyfleoedd cyfrwng Cymraeg yn y brifysgol.

21 Tachwedd – Campws Dinas Casnewydd, ystafell C27 – 3.00 – 4.00yp

Cysylltwch â Catrin Evans, Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol os oes diddordeb mynychu – catrin.evans@decymru.ac.uk / 01443 482507

#panedacacen #aelodaucolegcymraeg

Tagged: Newport unilife